Actual information Duplicate 0

Dear Visitors,
On 20 June 2024, delivery from the off-site storage facility will be cancelled for technical reasons.
Requests received after 12:00 on 17 June will only be delivered on 25 June.
Thank you for your understanding.

Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Tremmel Flórián: Retorika és igazságszolgáltatás

A mű szerzője, Dr. Tremmel Flórián évtizedek óta foglalkozik igazságügyi retorikával. Ezt a kézikönyvet nemcsak az igazságszolgáltatásban tevékenykedő kezdő jogászok számára írta, hanem „a tapasztalt, jelentős gyakorlattal rendelkezőknek is, továbbá a nyilvános politikai szereplőknek, illetve politikai pályára készülőknek.”

A szerző jelenlegi monográfiájában igyekszik elmélyíteni a klasszikus (ókori) retorikai ismeretanyagot, amely számos tanulsággal szolgálhat a mai perbeszédek és közéleti szónokok számára is. A szerző felfrissíti a korábbi perbeszédgyűjtemények retorikai elemzéseit és korszerűsíti azt az ezredforduló jelentős bűnpereiben tartott vád- és védbeszédek elemzésével. Behatóan vizsgálja a vád- és védőbeszédek közös és eltérő vonásait, pozitív és negatív példáit, részleteit.

A minél magasabb szintű perbeszéd-képesség nemcsak az igazságszolgáltatásban, hanem a közélet más területein is jól hasznosítható. „Ezt mutatja a világ két legnagyobb szónokának, Demoszthenésznek és Cicerónak a személyes példája, akik nemcsak híres perbeszédeket, hanem jelentős szónoklatokat is tartottak.” Tremmel Flórián „kivetíti” az alapvető igazságügyi retorikai kritériumokat, szempontokat a politikai szónoklásra is, párhuzamba állítja a perbeszédeket és a politikai beszédeket.

A könyv könnyebb áttekinthetősége és felhasználhatósága érdekében a szerző a hagyományos névmutató helyett a perbeszédekhez jobban illő és a visszakeresést megkönnyítő ügymutatót készített. Segítik továbbá az áttekintést a rendszerző táblázatok, melyek egy adott ügyben való eredményes felkészüléshez is nagyban hozzájárulhatnak, mivel a táblázat felosztásai a perbeszédek alapvető tartalmi és formai kritériumaira fókuszálnak.

Dr. Tremmel Flórián a PTE ÁJK emeritus professora, a Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék egyetemi tanára, a magyar büntetőeljárás elismert szakértője, egyénisége, a Közép-Európai Bűnügyi Együttműködés (CECC) egyik alapítója.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/4568 (Nagy olvasóterem)

retorika

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT