Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Volt egyszer egy páternoszter

Talán semmi másban nem érhető tetten olyan látványosan a technológiai fejlődés szédítő sebessége, mint az információ-tárolás és –közlés eszközeinek forradalmi átalakulásában. A könyvtáros szakma művelői pedig ezt testközelből tapasztalhatják meg minden alkalommal, amikor el kell búcsúzniuk egy-egy olyan szerkezettől, amely máris egy letűnt kort idéz, miközben nem is olyan rég még a mindennapi munkavégzés elengedhetetlen része volt.

Egy ilyen pillanat érkezett el az Országgyűlési Könyvtárban, amikor több mint öt évtized után megváltunk a könyvtárban működő utolsó páternosztertől, azaz a körforgó helyrajzi katalógustól. A méreteiben is tekintélyes – 22 polcból álló, polconként 10, egyenként mintegy 800 katalóguscédulát rejtő fiókkal feltöltött – tároló a páternoszter személyfelvonó elve alapján működött, és az 1950-es évektől egészen a helyrajzi kartonok készítésének megszűnéséig, azaz az 1990-es évek közepéig tartalmazta a könyvtár könyvállományának alapnyilvántartását leltári szám szerinti sorrendben. Ez a katalógus az olvasók számára nem volt elérhető, hiszen számukra csak a szakrendi és betűrendes katalógus bírt információs értékkel, a könyvtár gyűjteményszervezéssel foglalkozó munkatársai azonban gyakorlatilag minden releváns tudnivalót kiolvashattak a helyrajzi kartonokból: a bibliográfiai adatokon túl tájékozódhattak többek között a kötetek tartalmáról, példányszámáról, elhelyezéséről, áráról, valamint a leltározás és törlés tényéről (utóbbit egészen 2013-ig rögzítették a kartonokon).

Páternoszter kollégákkal

A páternoszter a helyrajzi kartonokat tartalmazó fiókokkal és a könyvtár munkatársai

Páternoszter kezelőpult

A páternoszter kezelőkonzolja

A helyrajzi katalógust tartalmazó páternoszter a hagyományos – és sokak emlékeiben még élő katalógusszekrények helytakarékos alternatíváját kínálta, nem véletlen ezért, hogy könyvtárunkban több ilyen szerkezet is működött. A most leszerelt utolsó példány a félemeleti raktár területén volt hozzáférhető. A benne elhelyezett helyrajzi kartonokat természetesen tovább őrizzük, mert bár egyre inkább a gépi nyilvántartásra hagyatkozunk, a könyvtáros időnként ma is visszanyúlni kényszerül a korszerűtlennek tartott kézi nyilvántartáshoz ellenőrzés vagy korrekció céljából.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT