Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

120 éve születtek a könyvtár első építészeti tervei

Az Országgyűlési Könyvtár története és az Országház építéstörténete szempontjából egyaránt mérföldkőnek számít 1897 nyara, amikor Steindl Imre elküldte a könyvtár első terveit és alaprajzait Kammerer Ernő országgyűlési képviselő, a Könyvtári bizottság tagja számára.

E jeles időszakban érvényes, az 1884-1887. évi országgyűlés képviselőházának 1887. május 21-én tartott ülésén elfogadott és 1899. május 15-ig érvényben lévő házszabály (255. §) kimondta, hogy „A ház, tagjainak használatára, könyvtárt állit, melybe azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb kiadványok szereztetnek meg, melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmaznak”. Az állomány növekedése nyomán a Sándor utcai Képviselőházi Könyvtárban előállt helyhiány az 1890-es években ismét feszítővé vált. Küffer Béla, a Képviselőházi Könyvtár 1884 és 1904 közötti vezetője szavait idézve a „könyvek az egész házban, ahová szekrény csak fért, szétszórtan vannak felállítva”, illetve „fogytán a hely a szekrényekben, ezek teteje is tele van már könyvekkel”. E körülmények akadályozták a könyvtár zavartalan működését. A Könyvtári bizottság által 1894 decemberében megbízott, Esterházy Kálmán gróf és Francsics Norbert Jakab alkotta Különbizottság 1895. februári megállapításai egybecsengtek a könyvtárvezető szavaival. Az Országház Steindl Imre tervei alapján és vezetésével folyó építési munkálatai előrehaladásának mértéke arra sarkallta a könyvtár vezetését, hogy immár végleges könyvtári helyben gondolkodjon. 1897 májusában Kammerer Ernő, a Könyvtári bizottság jegyzője is felismerte annak szükségességét, hogy a „képviselőház könyvtárának az új parlamenti palotában leendő elhelyezésével” behatóan foglalkozzanak. Az 1890-es évek második felében a Képviselőház Könyvtári bizottsága rendszeresen figyelemmel kísérte a könyvtárral kapcsolatos építkezési tervek megvalósítását.

Könyvtár alaprajz

Steindl Imre első tervvázlatai a jövendőbeli könyvtár helyiségeiről (1897)

A Steindl-alaprajzokhoz fűzött megjegyzések szerint a könyvtári helyiségek „az épület Duna felőli középrészében a két torony között a földszinten és félemeleten nyertek elhelyezést […]”. A mellékelt leírás azt a szempontot fogalmazza meg, hogy a könyvtárhelyiségek könnyen megközelíthetők legyenek mind az épület teljes egészéből, mind pedig kívülről, a Duna felőli oldalról: a rakpartról közvetlenül, valamint az árkádokról az előcsarnokon, majd a lépcsőkön keresztül. Az építész bölcs előrelátástól vezérelve oly tágas és számos helyiségeket álmodott meg, hogy azok a távoli jövő generációk igényeinek is teljes mértékben megfeleljenek.

A részletes leírásokkal kísért tervrajzok, metszetek a Tervtárban találhatók meg. E digitális gyűjtemény állományának jelentős részét az Országház építése idején készült tervrajzok alkotják. Megtalálhatók benne a Steindl Imre által jegyzett, illetve az irányítása alatt alkotó műhelyek eredeti tervei, alap- és helyszínrajzai, metszetei, homlokzati tervei és belső részletrajzai.

Országház alaprajz

A pirossal keretezett rész a könyvtár nagy olvasótermének és egyéb helyiségeinek alaprajzát emeli ki

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT