Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Az alkotmányjogi panasz kézikönyve

Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkárának és Török Bernát, az Alkotmánybíróság főtanácsadójának szerkesztésében megjelent kötet elsősorban ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a 2012-ben az alapjogvédelem egyik legfontosabb hazai eszközévé vált jogintézmény valóban betölthesse rendeltetését. Ennek érdekében a mű legfontosabb célja, hogy segítsen eligazodni az alkotmányjogi panasz eljárási szabályai, valamint az indítványok formai és tartalmi követelményei között. Ezek ismerete ugyanis nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az indítványozók jogsérelmük orvoslására sikeresen ki tudják használni az alkotmányjogi panaszban rejlő lehetőséget. A kézikönyv arra vállalkozik, hogy az Alkotmánybíróság elmúlt három évének vonatkozó esetjogát feldolgozva hozzásegítse az alkotmányos jogaikat keresőket ahhoz, hogy olyan panaszt készítsenek és nyújtsanak be, amely az Alkotmánybíróság érdemi alapjogi döntésére vezet.

A mű szerzői arra helyezték a hangsúlyt, hogy hivatkozásokkal és tárgymutatóval is ellátott, könnyen forgatható kézikönyvet adjanak a gyakorló jogászok, ügyvédek, jogvédők kezébe. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke a mű előszavában így fogalmaz: „Meggyőződésem, hogy az alkotmányjogi panasz gyakorlati működését részletesen bemutató jelen kézikönyv alapvető jelentőségű szakirodalmat jelent mind a hazai alkotmányvédelem iránt elkötelezettek, mind pedig a jogélet milliónyi ügyében alkotmányos megoldásra törekvő gyakorló jogászok és jogkeresők számára.”

Forrás: A szerkesztők előszava

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/2934


Az alkotmányjogi panasz kézikönyve

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT