Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Bíróságok Napja – A bírói függetlenség deklarálásának évfordulója

A Bíróságok Napja megünnepelésére első alkalommal 2001-ben került sor Magyarországon. 2000. június 24-én döntött arról az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), hogy július 15-ét, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulóját a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapjává nyilvánítja. Ez a törvénycikk a magyar igazságszolgáltatás működésének meghatározó állomása volt, jelentősége elsősorban abban rejlett, hogy először foglalt el elvi álláspontot a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztása mellett, rendezte a közigazgatás és a bíráskodás elválasztását. A törvénycikk rendelkezése értelmében „az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetik. Sem a közigazgatási, sem a bírói hatóságok egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak.” Kiemelkedő jelentőséggel bír a bírói függetlenség deklarálása, melynek garanciájaként rögzítették, hogy a bíró kizárólag „a törvények, a törvény alapján keletkezett s kihirdetett rendeletek s a törvényerejű szokás szerint tartozik eljárni és ítélni”, valamint, hogy a törvényi rendelkezések folytán felállított bíróságokat megszüntetni vagy új bírói fórumokat létrehozni csak törvény útján lehet. Ekkor szabályozták első ízben a bírák alkalmazásának szakmai feltételeit is. A törvénycikk hatályba lépésétől a bíró – a törvényben szigorúan meghatározott eseteket kivéve – elmozdíthatatlanná és áthelyezhetetlenné vált.

Bírói függetlenség

A Bíróságok Napja a bíróságokon – az igazságügyi alkalmazottakra is kiterjedően – munkaszüneti nap.

Minden évben július 15-én, a Bíróságok Napján adja át ünnepélyes keretek között az Országos Bírói Tanács elnöke a Juhász Andor-díjakat, a Bírósági Szolgálatért Okleveleket, a címzetes kúriai bíró, címzetes táblabíró, címzetes törvényszéki bíró, valamint a főtanácsos és tanácsos címeket a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységük és példamutató életpályájuk elismeréseként.

A Juhász Andor-díjat az Országos Igazságszolgáltatási Tanács alapította (3/2000. OIT szabályzat), Juhász Andor, a „Magyar Királyi Kúria közmegbecsüléssel övezett elnöke emlékére". 1925-ben nevezték ki a Kúria elnökévé, mely tisztséget 1935-ig töltötte be. Juhász Andor 1886-ban mint joggyakornok kezdte meg bírói szolgálatát, 1895-ben kassai ítélőtáblai bíró, 1911-ben budapesti törvényszéki elnök, 1915-ben pedig a Budapesti Királyi Ítélőtábla élére került, ahol tisztségét 10 éven keresztül viselte. Tagja volt a főrendiháznak (1916-1918), illetve a felsőháznak (1927-1940).

Juhász Andor beszédeinek, publikációinak középpontjában mindig a bírói függetlenség védelme állt, amellyel kivívta bírótársai tiszteletét, akik szerint Juhász Andort „a bírói függetlenség sérthetetlenségéért folytatott küzdelmeiben a hitvallókéhoz hasonló fanatizmus hevítette”, egész pályája során a bírói függetlenség „legmegbízhatóbb és legfáradhatatlanabb védelmezője” volt. A pártatlan bíráskodás legszilárdabb biztosítékának a bírói függetlenséget tartotta, amelyet éppen ezért a legjelentősebb alkotmánybiztosítéknak is tekintett.


Juhász Andor

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT