Actual information Duplicate 0

Dear Visitors,
On 23-24 May (Thursday-Friday), there may be short (a few minutes) disruptions on entry to the building.
Thank you for your understanding.

Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Bemutatkozik az Oxford University Press Journals adatbázis jogi gyűjteménye

2019 január 1-jétől elérhető az Országgyűlési Könyvtárban az Oxford University Press Journals online folyóirat-adatbázis jogi gyűjteménye, amely 56 nemzetközileg magasan jegyzett folyóirat évfolyamainak teljes szöveggel olvasható változatát tartalmazza, legkorábban 1996-ig visszamenőleg. A Law Collection-ben olyan nagy múltú lapok számai között böngészhetünk, mint a Current Legal Problems, a Journal of Environmental Law vagy a British Journal of Criminology, melyek a nemzetközi jog legkülönfélébb területeinek időszerű kérdéseit dolgozzák fel.

Az adatbázishoz a térítéses olvasójeggyel rendelkező olvasóink a könyvtár területén belül szabadon hozzáférhetnek a könyvtári gépeken és saját eszközükön egyaránt: https://academic.oup.com/journals/pages/law

Az alábbiakban a gyűjtemény néhány jelentősebb szaklapját ismerhetik meg bővebben. A folyóiratok teljes szövegű évfolyamai a fenti linken keresztül, a folyóirat címére kattintva érhetők el.

European Journal of International Law

European Journal of International Law

Az Oxford University Press gondozásában 1990-től kiadott nemzetközi jogi folyóirat a világ egyik vezető szakfolyóirata. A folyóiratban megjelenő tanulmányok, cikkek a nemzetközi jog elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. A szaklap egyedülálló lehetőséget kínál az olvasók számára, hogy naprakész ismereteket kapjanak a gyorsan fejlődő térségekben zajló folyamatokról. A European Journal of International Law az egyetlen olyan szakfolyóirat, amely szisztematikusan elemzi a nemzetközi jog, az Európai Unió joga és tagállamai közötti összefüggéseket. A nemzetközi szervezetek munkájával, az emberi jogokkal és szinte az összes szakpolitikát érintő kérdéssel ugyanúgy foglalkozik, mint a környezetvédelemmel vagy a migrációval, melyek napjaink legaktuálisabb kérdései, egyben kihívásai. A negyedévente megjelenő szakfolyóirat fórumot biztosít a nemzetközi jog fogalmi és elméleti kérdéseinek feltárásához, valamint naprakész elemzéseket nyújt e szakterületen. Az Országgyűlési Könyvtár állományában, nyomtatott formában az V. évfolyamtól, 1994-től található meg a European Journal of International Law című szakfolyóirat. Az Aleph könyvtári rendszerben 527 analitikus rekord található a jogi szaklap tanulmányaiból.


Global Summitry

Global Summitry: Politics, Economics, and Law in International Governance

A nemzetközi, globális kormányzás aktuális kérdéseit a politika, a közgazdaságtan és a jog nézőpontján keresztül vizsgálja ez a kanadai nyomtatott és online folyóirat. Szerzői kutatók, szakpolitikai szakértők és egykori döntéshozók, akik a globális rend kérdéskörével kapcsolatos legújabb szellemi irányzatok bemutatására vállalkoznak. Olyan témák jelennek meg a kiadvány oldalain, mint a globális politika, a globális gazdaság vagy a globális biztonság. A szerkesztőbizottság tagja többek között John Ikenberry, a Princeton Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora és Chen Dongxiao, a shanghaji Nemzetközi Tanulmányok Intézetének elnöke. A folyóirat nemzetközi tanácsadó testületének mások mellett Paul Martin volt kanadai kormányfő is tagja.


Medical Law Review

Medical Law Review

A Medical Law Review célközönségét a jogászok és orvosok, a jogtudományok és az egészségügy iránt érdeklődők alkotják. Az évente négy számmal jelentkező lap olyan nemzetközi érdeklődésre számot tartó írásokat tartalmaz, melyek alapos elemzését és magyarázatát adják ennek a folyamatosan bővülő jogterületnek. Olyan morális dilemmákat is felvállal, mint például a béranyasággal kapcsolatos szerződések végrehajthatósága, vagy egy gyermek beleszólási joga egy vele kapcsolatos egészségügyi kutatás adatvédelmi kérdéseibe. A cikkeken túl a folyóirat olyan nagy visszhangot keltő jogeseteket is ismertet és magyaráz, melyek általános aggályokat fogalmaznak meg. Lapszámonként három négy könyvismertetője kiváló tájékozódási pontot jelenthet a témára fogékony olvasóknak.


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT