Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Elkészült az Országgyűlés Képviselőházi Naplójának mutatója: 1939-1944-es ciklus

Az országgyűlési naplók kutatásához ma is nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a naplómutató kötetek. A Képviselőház Naplószerkesztőségében Palmer Kálmán és Endrődi Sándor a napi munkájuk mellett 1890-től négy év alatt visszamenőleg elkészítették az 1861 és 1892 közötti Képviselőházi naplók tárgy- és névmutatóit tartalmazó mutatóköteteket. Palmer Kálmán szerkesztette a főrendiház működését 1861 és 1910 között leíró mutatókötetet is, mely 1911-ben jelent meg. 1861 és 1939 között minden ciklus után megjelent a képviselőházi mutatókötet egészen 1939-ig, összesen 12 kötetben. 1939-től 1947-ig nem jelent meg mutatókötet, csak a 15. kötet, az 1947-1949 közötti országgyűlésről készült összesített mutató készült el.

A pandémia alatt az Országgyűlési Könyvtár munkatársai elkészítették az 1939-1944 közötti országgyűlési ciklus 19 kötetben megjelent Képviselőházi Naplójának összesített mutatóját, pótolva ezzel az el nem készült XIII. kötetet. Az új adatbázis tartalmazza az 1939. június 12-től 1944. november 9-ig terjedő időszak összesen 378 ülésének teljes anyagát, könnyen áttekinthető formában. Az adatbank felületén lehetőség van dátumra, témára és felszólalókra történő keresésre. Az érdeklődő szabad szavas kereséssel tájékozódhat a számára releváns találatok között, egyben azt is látva, hogy összesen hány találat van, a Képviselőház melyik ülésén (ülésszám), mikor foglalkoztak (dátum) az adott témával (téma) és kik voltak azok, akik hozzászóltak (felszólalók). A dátumra kattintva betöltődik a Képviselőházi Napló adott ülésének szószerinti naplója a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon, amiben megkereshető a kívánt találat, valamint további böngészési lehetőséget biztosít az adott ülésnap témái, nevei között. Gyors és egyszerű kereséssel kaphatunk pontos találatokat és információkat törvényjavaslatokról, interpellációkról, interpellációkra adott miniszterelnöki, miniszteri válaszokról, a képviselői mandátumigazolásokról, bizottsági tagságokról és lemondásokról, mentelmi ügyekről, betegség, vagy katonai szolgálat miatt a Tisztelt Háztól kért szabadság-engedélyekről. Néhány másodperc alatt megkapjuk az általunk keresett országgyűlési képviselő felszólalásainak számát, valamint, hogy mely témához kapcsolódóan kért szót és mely ülésnapokon.

Naplómutató 1939-44

Az adatbázis első találatai a "horthy" keresőkérdésre

Az Országgyűlési Könyvtár új „mutató-adatbázisa” jelentős mértékben megkönnyíti nemcsak a fenti időszak kutatóinak, történészeinek, egyetemi hallgatóinak a munkáját, hanem értékes segítséget nyújt, érdekes adatokat szolgáltat minden, a korszak iránt érdeklődő számára is.

Az adatbázis elérhető a linkre kattintva: https://mpgy.ogyk.hu/mutato39/

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT