Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Fókuszban az adatvédelem

Az Európa Tanács kezdeményezésére 2007 óta január 28-án tartjuk az adatvédelem nemzetközi világnapját. A technika és a digitalizáció folyamatos fejlődése miatt vált hangsúlyossá, hogy egy kiemelt nap hívja fel az emberek figyelmét az adatvédelem fontosságára. A világnap apropóját az Európa Tanács adatvédelmi konvenciójának – akkor 25 éves – évfordulója adta.

A személyes adatok védelméhez fűződő jog harmadik generációs alapjog, melynek védelmével Magyarország Alaptörvényének VI. cikke foglalkozik. A törvény kimondja mások magán- és családi élete, otthona, kapcsolattartása és jó hírneve tiszteletben tartásának kötelezettségét, illetve deklarálja, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

Adatvédelem

A hazai adatvédelem részletszabályai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben találhatóak. Az Európai Unióban jelenleg egy 1995-ös irányelv rendelkezik a személyes adatok védelméről. Ezt 2018. május 25-én váltja majd az új, egységes Európai Uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR), melynek alkalmazásáról magyar nyelven a http://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html oldalon tájékozódhatnak.

A témában elmélyedni kívánó olvasóink számára az alábbi köteteket ajánljuk könyvtárunk állományából:

A nemzetbiztonság kihívásainak hatása a magánszférára. Csink Lóránt (szerk.). Budapest, Pázmány Press, 2017. 290 p.

Jóri András: Adatvédelmi jog: magyar és európai szabályozás. Budapest, HVG-ORAC, 2016. 372 p.

Technológia jog: új globális technológiák jogi kihívásai. Tóth András (szerk.). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. 294 p.

Szőke Gergely László: Az európai adatvédelmi jog megújítása: tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén. Budapest, HVG-ORAC, 2015. 187 p.

Információvédelem. Christián László (szerk.). Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 262 p.

Bernal, Paul: Internet Privacy Rights: Rights to Protect Autonomy. Cambridge, Cambridge University Press, 2014. XII, 311 p.

González Fuster, Gloria: The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU. Heidelberg, Springer, 2014. XVI, 274 p.

Kühling, Jürgen: Die Europäisierung des Datenschutzrechts : Gefährdung deutscher Grundrechtsstandards? Baden-Baden; München, Nomos: Beck, 2014. 36 p. (Schriften der Juristischen Studiengesellschaft Regensburg e.V., Heft 37.)

Lloyd, Ian J.: Information Technology Law. Oxford, Oxford University Press, 2014. XLVIII, 546 p.

Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: Európai adatvédelmi jogi kézikönyv. Luxembourg, EUR-OP, 2014. 208 p.

Az információs társadalom jogi vetületei: alkalmazott jogi informatika. Christián László (szerk.). Budapest, Pázmány Press, 2013. 348 p.

Discrimination and Privacy in the Information Society: Data Mining and Profiling in Large Databases. Bart Custers (et al.) (eds.). Heidelberg, Springer, 2013. XVIII, 369 p.

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT