Actual information Duplicate 0

Dear Visitors,
On 20 June 2024, delivery from the off-site storage facility will be cancelled for technical reasons.
Requests received after 12:00 on 17 June will only be delivered on 25 June.
Thank you for your understanding.

Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A magyar népi mozgalom története

A szerző a magyar népi mozgalom egész történetét áttekinti, a szellemi elődök munkásságától a népi hagyomány őrzőiig. A vizsgálódás kezdőpontja 1920 és a mű az 1990-es választásokkal záródik, hiszen a rendszerváltással színre léptek magukat a népi mozgalom örököseinek valló politikusok is.

Papp István könyvében támaszkodik Borbándi Gyula klasszikusnak számító, csaknem harmincéves monográfiájára (A magyar népi mozgalom története, New York: Püski, 1983.), mintegy újraértelmezi azt.

A fiatal értelmiség reformok iránt elkötelezett részéből született mozgalom csúcspontját az 1939 és 1949 közötti időszakban érte el. A magyar népi mozgalom elitjéhez tartozók – Németh Lászlótól és Illyés Gyulától kezdve Veres Péteren és Kovács Imrén át egészen Bibó Istvánig – megpróbáltak választ találni a Trianon utáni Magyarország legégetőbb gazdasági, szociális, művelődési és külpolitikai problémáira. Ezt nem a hagyományos jobb-bal felosztáshoz kötődő ideológiák mentén tették, hanem egy általuk "harmadik útnak" nevezett eszmeiség jegyében.

A könyv a könnyebb befogadhatóság érdekében kötetlenebb stílusban íródott, ugyanakkor pontosság és adatgazdagság jellemzi, a kötet végén pedig részletes irodalomjegyzék található.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: V/768

nepimozgalom

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT