Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozóján ünnepeltük könyvtárunk alapításának 150. évfordulóját

Az Országgyűlési Könyvtár létrehozásának 150. évfordulójához kapcsolódva 2018. november 6-án és 7-én intézményünk és az Országos Széchényi Könyvtár közös szervezésében került sor a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozójára, melynek fő témája a könyvtárak magyar nyelvű kulturális örökség ápolásában betöltött szerepe volt.

A találkozó első napja – melynek az Országház Főrendházi ülésterme adott otthont – a számos kiváló könyvtárszakmai előadás mellett lehetőséget teremtett a Házelnök által újonnan alapított Nagy Miklós-díj, illetve könyvadományok átadására, nem utolsósorban pedig arra, hogy méltóképp megemlékezzünk az Országgyűlési Könyvtár létrejöttének 150. évfordulójáról.

150 év konferencia, vezetők

Előtérben: Bellavics István, dr. Horváth József és Markója Szilárd, háttérben: a konferencia résztvevői

A konferencián megjelent csaknem 300 hazai és határon túli könyvtáros szakembert elsőként Bellavics István, az Országgyűlési Hivatalának közgyűjteményi és közművelődési igazgatója köszöntötte, majd dr. Horváth József, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára átvette az idén először odaítélt Nagy Miklós-díjat, melyet olyan személy kaphat, aki tevékenységével kiemelkedően segíti az Országgyűlési Könyvtár tevékenységét, gyűjteményének építését vagy szakmai projektjeit. A díjátadót követően Hiller István alelnök úr személyes hangvételű beszédében foglalta össze az Országgyűlési Könyvtár történetét, valamit méltatta a könyvtárak elévülhetetlen szerepét a tudás és kultúra megőrzésében és közvetítésében. Dr. Fülöp Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkársága nevében üdvözölte a résztvevőket.

Nagy Miklós-díj, Horváth József, NKE

dr. Horváth József (NKE) átveszi a Nagy Miklós-díjat

A délelőtt második részében a vendéglátó Országgyűlési Könyvtár mellett több fontos hazai intézmény vezetője részéről hallhattunk izgalmas felszólalásokat. Elsőként dr. Redl Károly, az OGYK igazgatóhelyettese mutatta be részletesen a 150 éves könyvtár múltját, alapításának körülményeit. Dr. Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója az európai kultúra mibenlétét, a humán műveltség múlt- és jelenbéli szerepét, illetve az annak továbbörökítéséért elsősorban felelős könyvtárak helyét elemezte gondolatébresztő előadásában. Nagy Zsuzsanna, a Corvinus Egyetem Könyvtárának főigazgatója ezzel szemben a jelen és a jövő könyvtárszakmai kihívásait vette górcső alá – természetesen elsősorban a felsőoktatási könyvtárak kontextusában értelmezve azokat –, majd megoldási javaslatokat fogalmazott meg, illetve kijelölte a lehetséges fejlődési irányokat. Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója a modern könyvtári eszközök kínálta lehetőségek szempontjából vizsgálta a tudásmegőrzés és -átadás útjait.

150 év konferencia, Redl-Tüske

dr. Redl Károly előad a könyvtár történetéről. Háttérben: dr. Tüske László

A délutáni szekcióban – túllépve a téma teoretikus megközelítésén – immár konkrét példákat, jó gyakorlatokat láthattunk a magyar nyelvű kulturális örökség ápolására hazai és határon túli könyvtári környezetben egyaránt. Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint elsődleges szakmai érdekképviseleti szervezet örökségvédelem terén betöltött szerepéről beszélt részletesebben. Megtudhattuk, hogy az MKE hogyan építi be az IFLA kulturális örökségvédelemre vonatkozó irányelveit saját stratégiájába, valamint programjaival, határokon átívelő kapcsolatrendszerével és könyvtáros kompetenciafejlesztő munkájával hogyan kapcsolódik be a nemzetközi könyvtáros föderáció, vagy akár az ENSZ globális, kulturális örökség megőrzését szolgáló tevékenységeibe.

150 év konferencia előadók

Előtérben: Ramháb Mária, dr. K. Lengyel Zsolt, dr. Monok István és dr. Redl Károly előadók, háttérben: a konferencia résztvevői

A továbbiakban négy olyan kolléga felszólalását hallgathattuk meg, akik határon túli intézményekben szolgálják a magyar nyelvű kultúra ápolásának, továbbörökítésének ügyét. Dr. K. Lengyel Zsolt, a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének igazgatója az először Münchenben, majd Regesburgban elhelyezett hungarológiai, illetve diaszpóra szórványgyűjtemény kialakulásának történetét, összetételét, különgyűjteményeit mutatta be, majd beszámolt a gyűjtemény Regensburgi Egyetem könyvtárához csatolásának körülményeiről. Szegedi Éva, a kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa az intézmény kulturális örökségápoló tevékenységét részletezte, Varga Éva, a Beregszászi Járási Könyvtár vezetője pedig a kárpátaljai magyar könyvtárak és a legfontosabb magyar könyvkiadó, az Intermix Kiadó szerepéről beszélt az ukrajnai magyar nyelvű kultúra megőrzésében. Roncz Melinda, a somorjai Biblioteca Hungarica igazgatója a Szlovákiában zajló, a magyar nyelvű dokumentumok digitalizálását célzó projektek bemutatásán keresztül hozott számos jól működő példát a kulturális örökség korunk elvárásainak megfelelő átmentésére.

150 év konferencia előadók

Előtérben: Varga Éva, Nagy Zsuzsanna, Barátné dr. Hajdu Ágnes és Szegedi Éva előadók, háttérben: a konferencia résztvevői

A nap utolsó előadásában Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke az IKSZ rendkívül szerteágazó szakmai-továbbképzési, olvasásnépszerűsítő, érdekképviseleti és könyvtárfejlesztési tevékenységét vázolta fel, számokkal alátámasztott módon igazolva, hogy az IKSZ szakmai és nyilvános rendezvényei, valamint egyéb irányú társadalmi szerepvállalása révén mennyire hatékonyan képes segíteni az olvasás és ismeretszerzés kultúrájának fenntartását és terjesztését szerte az országban.

A konferencia november 7-én az Országos Széchényi Könyvtárban folytatódott. A nap első szekcióját, mely a nemzetközi és hazai digitális fejlesztéseket vette sorra, dr. Darányi Sándor (Swedish School of Library and Information Science, University of Borås) nyitotta, aki az információtechnológia könyvtárakat is érintő újdonságairól, trendjeiről (deep learning, automatizálás, big data) beszélt. Ezt követően Bodnár Róbert a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár 2008 óta létező digitális gyűjteményét, a Transsilvanica Digitalist mutatta be. Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatójának és dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának közös előadásukban a Hungaricana közgyűjteményi portál egyedülállóan színes és gazdag dokumentumállományát, valamint funkcionalitásait ismertették. A szekció záró előadásában Káldos Jánostól tudhattunk meg részleteket az Országos Széchényi Könyvtár Országos Könyvtári Platform elnevezésű, nagyszabású projektjéről.

A ’Könyvtári szolgáltatások’ című szekciót Kelemen László nyitotta a burgenlandi Unterwartban (Alsóőr) található Magyar Média- és Információs Központ szolgáltatásairól szóló előadásával, majd Hicsik Dóra, a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa nyújtott betekintést a szabadkai Városi Könyvtár szolgáltatásaiba, melyen keresztül a délvidéki magyar könyvtárosokat érintő szakmai kihívásokat is a közönség elé tárta. Rabbi Zsolti a Horvátországban található Pélmonostori Városi Könyvtár szolgáltatásait mutatta be. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának sajátosságairól és működéséről Dr. Fodor Pétertől, az intézmény főigazgatójától tudhattunk meg részleteket, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója, Ásványi Ilona pedig az egyházi könyvtárakban folyó könyvtárosi munkáról beszélt a hallgatóságnak. Molnár Sándor, az SZTE Klebelsberg Könyvtár könyvtárosa a Contenta repozitóriumok új, analitikus részét mutatta be a konferenciát záró előadásában.

A kétnapos konferencia kiváló alkalmat kínált a hazai és a határokon túl dolgozó könyvtáros szakembereknek, hogy új, a könyvtáros szakma számára is releváns megvilágításba helyezzék a kulturális örökségvédelem aktuális kérdéseit, valamint szakmai párbeszédet kezdeményezzenek arról, hogy miként működhetne együtt a teljes könyvtáros társadalom a magyar nyelvű kultúra mind hatékonyabb megóvása, az utókor számára való átmentése érdekében. A sajtóban megjelent visszajelzések alapján pedig bátran állíthatjuk, hogy nem csak a szűkebb szakmai közösség, de a szélesebb közvélemény figyelmét is sikerült ráirányítani a kulturális örökség ápolásának fontosságára. Számos médium beszámolt az eseményről: a sajtómegjelenések közül az alábbiakban szemezgetünk.

Rádió-televízió

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/ha-elmultal-18-tart-karokkal-var-a-150-eves-orszaggyulesi-konyvtar

https://www.mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2018/11/06/megalakulasanak-150-evfordulojat-unnepli-kedden-az-orszaggyulesi-konyvtar/#

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-11-06_17-30-00&enddate=2018-11-06_18-04-00&ch=mr1

(17:51:30-tól)

Írott sajtó

https://magyaridok.hu/kultura/konferenciaval-unneplik-az-orszaggyulesi-konyvtar-150-evet-3642371/

http://orientpress.hu/cikk/2018-11-06_konferenciaval-unneplik-az-orszaggyulesi-konyvtar-150-evet

http://forumhungaricum.hu/kulturkincs/a-magyar-konyvtarosok-viii-vilagtalalkozojan-jartunk-150-eves-az-orszaggyulesi-konyvtar/

http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/magyar-konyvtarosok-vilagtalalkozoja-karpataljai-resztvevokkel/

http://magister.uns.ac.rs/Magyar-konyvtarosok-viii-vilagtalalkozoja/tartalom/1571/

https://www.bumm.sk/kultura/2018/11/07/eljenek-a-magyar-konyvtarosok

https://felvidek.ma/2018/11/magyar-konyvtarosok-vilagtalalkozoja-felvideki-magyar-reszvetellel/

https://parameter.sk/konyvtaros-szakmanak-digitalis-vilagban-van-jovoje

Blogbejegyzés

https://konyvtar-ami-korbevisz.blogspot.com/2018/11/gondolatok-konyvtarban.html

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT