Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

A szellemtörténettől a népiségtörténetig

A Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában került ismételten kiadásra - javított, bővített formában - Erős Vilmosnak A szellemtörténettől a népiségtörténetig : Tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról című munkája, amely a két világháború közötti magyar történetírás prominens képviselőit vonultatja föl.


A könyvben szó esik Mályusz Elemér, Szekfű Gyula, Szabó István munkásságáról. A téma iránt alaposabban érdeklődők számára a felhasznált források 45 oldalas jegyzéke kínál lehetőséget az elmélyült kutatásra.

  • A kötet raktári jelzete az OGYK-ban: 816.626


Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT