Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Emlékezzünk együtt a Nemzeti Összetartozás Napjára!

Tavaly június 4-én hosszabban megemlékeztünk honlapunkon a trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulójáról.

Az a tény azonban, hogy az idei nem „kerek” évforduló, semmit sem vesz el az emléknap jelentőségéből, hiszen ez az esemény azóta is történelmi tanulságok kimeríthetetlen tárházát nyújtja számunkra, melyekről sosem beszélhetünk eleget.

Ezt a napot az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává, amely évente ráirányítja a figyelmet hazánk egyik legnagyobb történelmi tragédiájának máig ható következményeire és a múlt feldolgozásának szükségességére.

Trianon

Kép forrása: Gallica

Társadalomtudományi szakkönyvtárként, mi e nemes célért akkor teszünk a legtöbbet, ha arra ösztönözzük minden kedves olvasónkat, hogy az intézményünkben megtalálható bőséges szakirodalom segítségével merüljenek el a téma mélységeiben.

Az alábbi ajánló bibliográfiával ehhez kívánunk támpontot adni:

Könyvek:

Ablonczy Balázs: Trianon-legendák. Budapest, Jaffa, 2015. 176 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK IV/11715

Együttműködési lehetőségek a Kárpátok térségében. Kárpát-haza napló sorozat. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet; Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem, 2016. 169 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 910.696

Gerencsér Balázs Szabolcs: "Nyelvében él...": Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól. Kárpát-haza könyvek sorozat. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2015. 310 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 909.939

Kárpát-haza fejlesztési koncepció, 2030. Budapest: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2015. 177 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 908.203

A nemzetegyesítés fejlesztési programja, 2014-2020. Budapest : Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2015. 148 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 908.202

Trianoni Szemle – Évkönyv 2015. Trianoni Szemle: a Trianoni Kutatóintézet folyóiratának különszáma. Budapest, Trianon Kutatóintézet, 2009-
Az évkönyv raktári jelzete az OGYK-ban: A4/11261

Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram, 2009. 390 p.
A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK IV/11938

Cikkek, tanulmányok:

Cholnoky Győző: A nemzetállami eszme csődje: a Párizs környéki békeszerződések tanulságai. In: Valóság. 12.sz. 1994. pp. 44-56.
A folyóirat raktári jelzete az OGYK-ban: A4/4213

Feischmidt Margit : Populáris emlékezetpolitikák és az újnacionalizmus: a Trianon-kultusz társadalmi alapjai. In: Nemzet a mindennapokban: az újnacionalizmus populáris kultúrája, Budapest, L'Harmattan, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2014. pp. 51-81.
A forrásmű raktári jelzete az OGYK-ban: KK V/4130

Görömbei András: A nemzeti összetartozás erősítése. In: Hitel, 24. évf., 9. sz. 2011. pp. 112-114.
A folyóirat raktári jelzete az OGYK-ban: A4/10158

Gyáni Gábor: The Memory of Trianon as Political Instrument in Hungary Today. In: The Convolutions of Historical Politics, Budapest; New York, Central European Univerity Press, 2012. pp. [91]-115.
A forrásmű raktári jelzete az OGYK-ban: 905.488

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének törvénye a nemzeti összetartozásról. In: Trianoni Szemle, 2. évf. 3. sz. 2010. pp. 2-3.
A folyóirat raktári jelzete az OGYK-ban: A4/11261

Ormos Mária: Új rend a világban. Egy meghasonlott békerendszer. [1919-1920]. In: Rubicon. Történelmi magazin. 2.sz. 1997. pp. 13-19.
A folyóirat raktári jelzete az OGYK-ban: A4/10.331

Romsics Ignác: Trianon okai: a szembenézés narratívái a magyar történeti gondolkodásban. In: Hadtörténelmi Közlemények, 127. évf. 3. sz. 2014. pp. 663-691.
A folyóirat raktári jelzete az OGYK-ban: A4/3369

Szilágyi Ákos: Trianon a mi bajunk? In: Mozgó Világ. 42. évf. 04. sz. 2016. pp. 3-16 A folyóirat raktári jelzete: A4/9108
A folyóirat raktári jelzete az OGYK-ban: A4/9108

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT