Katalóguskeresés Duplicate 1

 

Nyitó oldali csempék

Asset Publisher

Szijártó M. István: A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése

Az Országgyűlés Hivatala által kiadott A magyar országgyűlések története sorozat második kötete, – mely 2016 végén jelent meg –, a rendi diéták 1708 és 1792 közötti történetét és működését mutatja be. A kötet szerzője, Szijártó M. István, az ELTE BTK, Történeti Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék egyetemi docense, az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményének szorgos kutatója.

A mű első fejezetében a szerző bemutatja a rendiség politikai kereteit, a rendi dualizmus szokásjogi rendszerét, illetve a diéta lefolyását, üléstermét, az ülések rendjét, szereplőit, eseményeit. A második fejezetben a 18. századi országgyűlésen történt (a rendeket megosztó felekezeti, majd az uralkodó és a magyar rendek, illetve a kormánypárt és az ellenzék közötti) vitákat és konfliktusokat ismerhetjük meg.

A harmadik fejezetben a szerző a változás tendenciáit veszi sorra. A legizgalmasabb részben 60 diétai politikust vizsgál meg a tekintetben, hogy országgyűlési, politikai szereplésük milyen kapcsolatban lehetett a karrierjükkel. Követek, követcsoportok pályaíveit rajzolja meg. Korabeli ceremóniákat és diskurzusokat mutat be, és a rendiség átstrukturálódását, a felső- és alsótábla viszonyának megváltozását, az alsótáblán a vármegyei követek uralkodó helyzetbe kerülését taglalja.

A negyedik fejezetben a szerző politikatörténeti, társadalomtörténeti magyarázatot kínál a diéta 18. századi fejlődésére, a rendi alkotmányosság megjelenésére és uralomra jutására. Az ezekből eredő konfliktusok áttekintése hozzásegít bennünket a reformkori fejlődés, – amikor a liberális jómódú birtokos köznemesség a polgári átalakulás felé vezette a társadalmat –, és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseinek megértéséhez is.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 913.326 MPGYKK

A 18. századi Magyarország rendi országgyűlése

Banner

Online account

Hungarian Juristical Portal

Országház Könyvkiadó

MPGY

Rare Books and Manuscripts Collection

Bibliography of Legislation and Public Affairs

Repository of Architectural Plans

Image Repository

ADT